Interaktvní aplikace pro finanční gramotnost osob ve výkonu trestu

Zadání Vězeňské služby pro vytvoření vzdělávací aplikace od společnosti Stocked s.r.o. bylo následující:

 1. Vytvoření Vzdělávací Aplikace pro Tablety: Vězeňská služba požadovala vývoj speciálně navržené vzdělávací aplikace pro Android tablety, která by byla určena pro použití vězni.

 2. Zaměření na Finanční Gramotnost: Hlavním cílem aplikace bylo zlepšení finanční gramotnosti vězňů. Aplikace měla poskytnout uživatelům informace a praktické rady týkající se základních finančních principů, včetně úspor, rozpočtování, investic a správy dluhů.

 3. Interaktivní a Personalizovaný Vzdělávací Obsah: Požadavek zahrnoval vytvoření interaktivních vzdělávacích nástrojů, jako jsou simulace a hry, a zahrnutí personalizovaných vzdělávacích plánů pro jednotlivé uživatele.

 4. Prevence Finančních Problematik: Aplikace měla být zaměřena na prevenci finančních problémů mezi vězni, s důrazem na vyhýbání se dluhům a nevýhodným půjčkám.

 5. Podpora po Propuštění: Aplikace měla obsahovat moduly a zdroje, které by pomohly vězňům po propuštění integrovat se zpět do společnosti a předcházet recidivě.

 6. Bezpečnostní a Technické Požadavky: Aplikace musela být plně funkční bez přístupu k internetu, zabezpečená a měla být nainstalována na tabletech v tiskovém režimu, aby byla omezena pouze na funkce potřebné pro aplikaci.

 7. Vzdělávací Videa: Součástí zadání bylo také vytvoření série vzdělávacích videí, která by vedla vězně vzdělávacím procesem a vyžadovala potvrzení shlédnutí každého videa před pokračováním k další části.

Toto komplexní zadání od Vězeňské služby vyžadovalo od společnosti Stocked s.r.o. vytvoření sofistikované, bezpečné a uživatelsky přívětivé vzdělávací aplikace, která by vyhovovala specifickým potřebám a omezením vězeňského prostředí.

Společnost Stocked s.r.o. vyvinula na míru aplikaci pro Android tablety, která slouží jako vzdělávací nástroj pro osoby ve výkonu trestu. Tato aplikace je zvlášť inovativní, protože musela splňovat specifické bezpečnostní a technické požadavky, přičemž současně poskytovala efektivní vzdělávací zdroj.

Kvalita a Složitost Vytvoření Aplikace:

 1. Přizpůsobení Android Tabletů: Tablety, na kterých aplikace běží, byly upraveny do tzv. "tiskového režimu", což znamená, že byly omezeny pouze na funkce potřebné pro aplikaci a neumožňovaly přístup k jiným aplikacím nebo internetu. Toto bylo nezbytné pro zajištění bezpečnosti a zaměření uživatelů pouze na vzdělávací obsah.

 2. Samostatná Funkčnost: Jelikož aplikace nemohla využívat internet, bylo nutné, aby obsahovala všechny potřebné informace a nástroje. To znamenalo, že aplikace musela být komplexní a obsáhnout veškerý vzdělávací materiál, interaktivní nástroje, videa a další.

 3. Vytvoření Vzdělávacích Videí: Součástí aplikace bylo 7 speciálně navržených vzdělávacích videí, která postupně provázela vězně celým vzdělávacím procesem. Každé video muselo být pečlivě připraveno tak, aby bylo informativní, zajímavé a snadno pochopitelné pro širokou škálu uživatelů.

Přínosy Aplikace:

 1. Vzdělávání ve Finanční Gramotnosti: Aplikace umožňuje osobám ve výkonu trestu získat znalosti a dovednosti v oblasti finanční gramotnosti, což je klíčové pro jejich úspěšnou reintegraci do společnosti a prevenci recidivy.

 2. Interaktivní a Angažující Vzdělávání: Díky interaktivním vzdělávacím nástrojům a videím se uživatelé mohou učit efektivněji a jsou více motivováni se zapojit do vzdělávacího procesu.

 3. Příprava na Život po Propuštění: Aplikace nabízí důležité informace a nástroje, které pomáhají osobám ve výkonu trestu připravit se na život po propuštění, zejména v oblastech finančního plánování a správy osobních financí.

 4. Bezpečnost a Soukromí: Díky zabezpečenému a omezenému prostředí tabletů je zajištěna bezpečnost a soukromí informací, což je nezbytné pro použití v kontextu vězeňských zařízení.

Celkově tato aplikace od Stocked s.r.o. představuje významný krok vpřed ve vzdělávání vězňů a jejich přípravě na návrat do společnosti, přičemž zároveň splňuje všechny potřebné bezpečnostní a technické požadavky.