O.T.E.C. CR s.r.o.

Společnost OTEC se specializuje na poskytování logistických služeb a je známá svým individuálním přístupem ke každému zákazníkovi, což ji odlišuje od ostatních společností ve svém segmentu. Jejich hlavním zaměřením je organizace silniční přepravy, především v režimu pravidelných exportních a importních sběrných linek. Společnost má spolehlivou síť sběrných středisek po celé Evropě, kterou vybudovala a nadále rozvíjí ve spolupráci se zahraničními partnery.

OTEC nabízí jak vnitrostátní, tak mezinárodní nákladní kamionovou silniční dopravu. Jejich služby zahrnují sběrnou službu menších zásilek s pravidelnými odjezdy až po kompletní zajištění přepravy nadměrných nákladů, včetně všech potřebných dokumentů, pojištění a celních služeb.

Kromě toho společnost uzavírá dlouhodobé smlouvy na leteckou a námořní přepravu zboží, poskytující komplexní servis splňující různé potřeby zákazníků. Tento servis zahrnuje "door to door" služby, zajištění dokumentace, kombinované a celokontejnerové přepravy, přepravu nebezpečného zboží, a také hand carry služby.

OTEC také nabízí skladovací služby na ploše 10.000 m2 v moderním logistickém areálu SEGRO umístěném na západním okraji Prahy v Hostivici. Zajišťují, aby zásoby zboží byly optimálně uskladněny a manipulace se zbožím probíhala efektivně, včetně režimu cross-dock.

Společnost má více než 20-letou historii poskytování profesionálních logistických služeb, včetně spedičního servisu a skladovacích služeb s přidanou hodnotou. Je známá svým zákaznickým přístupem a důvěrou, kterou si vybudovala mezi svými klienty, a vždy klade důraz na společná, oboustranně prospěšná řešení.

OTEC se navíc zaměřuje na celní služby, včetně zajištění celního dluhu a celního odbavení zásilek do jakéhokoli celního režimu, a poskytuje službu INTRASTAT. Jejich nový skladový areál nabízí jak celní, tak necelní skladování, včetně skladování v dočasném celním skladu. Nabízejí vysokou úroveň servisu, včetně evidenci pomocí čárových kódů a celé řady dodatkových služeb, jako jsou promo akce. Zajímavostí je, že nabízí zákazníkům možnost přístupu přes web do skladu společnosti s možností sledování zásob a pohybu zboží.

STOCKISIMO

Společnost STOCKED je inovativní technologická firma, specializující se na vývoj inovativních softwarových řešení pro efektivní správu a logistiku. Jejich klíčovým produktem je systém STOCKISIMO, Warehouse Management System (WMS) v cloudovém prostředí, který poskytuje komplexní řešení pro správu skladů a logistiku. Tento systém umožňuje společnostem optimalizovat skladové procesy, sledovat zásoby v reálném čase a zvyšovat celkovou efektivnost operací. Toto jsme je vyvýjeno na miru se společnístí OTEC.

ADMINSIMO

Pro svého klienta, společnost OTEC, Stocked implementoval následující funkce a moduly v rámci systému Adminsimo:

  1. Správu vozového parku: Tato funkce umožňuje společnosti OTEC efektivně spravovat svůj vozový park, včetně sledování polohy vozidel, plánování údržby a optimalizace využití vozidel.

  2. Fakturace: Stockisimo poskytuje automatizovaný systém fakturace, který umožňuje OTEC snadno generovat a spravovat faktury, což zvyšuje přesnost a zefektivňuje fakturační procesy.

  3. Správa zaměstnanců: Tento modul pomáhá OTEC spravovat jejich zaměstnance, včetně plánování směn, sledování pracovní doby a správy personálních záznamů.

  4. Kniha jízd: Tato funkce umožňuje efektivní evidenci a správu jízd vozidel, což je nezbytné pro logistické a účetní účely.

  5. Správa tankovacích karet: Tento modul umožňuje OTEC sledovat a spravovat využití palivových karet pro jejich vozový park, což pomáhá snižovat náklady na palivo a zvyšovat transparentnost spotřeby.

  6. Řízení diskové pole: Tato funkce poskytuje OTEC nástroje pro správu a optimalizaci jejich datového úložiště, což je klíčové pro efektivní správu a zabezpečení dat.

Celkově Stocked s pomocí systému Stockisimo nabízí OTEC komplexní řešení pro správu logistiky, vozového parku, zaměstnanců a dalších aspektů jejich podnikání, čímž výrazně přispívá k efektivitě a produktivitě jejich operací.